logo kurs na relacje

O nas

Innowatorzy

Karolina Kozak

Z wykształcenia polonistka, z wyboru współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Laboratorium Edukacyjne Edulab, będącej organem prowadzącym szkołę podstawową. Dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab w Starych Babicach oraz dyrektorka ds. pedagogicznych Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Latchorzewie. Od 8 lat wychowawczyni i tutorka kolejnych klas szkoły podstawowej. Jako liderka rady pedagogicznej tworzy warunki i wspiera nauczycieli w pracy z wychowankami w oparciu o różne koncepcje pedagogiczne, zwracając uwagę na to, aby były one oparte na badaniach naukowych. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych Trener zdolności poznawczych na Uniwersytecie SWPS oraz absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty organizowanej przez Instytut Humanites. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Piotr Sienkiewicz

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klas, tutor. Ekspert w zakresie edukacji obywatelskiej. Jako stały współpracownik Fundacji Civis Polonus pracuje z uczniami oraz nauczycielami w celu wzmacniania samorządności uczniowskiej. Jest autorem licznych publikacji, scenariuszy lekcji i projektów edukacyjnych poświęconych podmiotowości uczniowskiej, kompetencji społeczno-obywatelskich, edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, partycypacji publicznej, komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.